Phát triển quan hệ hữu nghị Phật giáo Việt - Hàn - HT. Phiến Bạch Vân

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

329 | 05-05-2018

Phát triển quan hệ hữu nghị Phật giáo Việt - Hàn - HT. Phiến Bạch Vân

Phát triển quan hệ hữu nghị Phật giáo Việt - Hàn - HT. Phiến Bạch Vân
Pháp thoại của HT. Phiến Bạch Vân, Chủ tịch tông phái Thái Cổ Hàn quốc tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-04-2018
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.