Phật tử ngoài cổng chùa và Phật tử thấm tương chao - TT. Thích Nhật Từ - 17 02 2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

639 | 23-06-2016

Phật tử ngoài cổng chùa và Phật tử thấm tương chao - TT. Thích Nhật Từ - 17 02 2016

Pháp thoại: Phật tử ngoài cổng chùa và Phật tử thấm tương chao do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác ngộ, ngày 17-02-2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-02-2016/phat-tu-ngoai-cong...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.