Phim Tài Liệu BBC - Cuộc đời của Đức Phật

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
PhapAmGiacNgo

1685 | 23-04-2013

Phim Tài Liệu BBC - Cuộc đời của Đức Phật

Bộ phim này là sản phẩm hợp tác của truyền hình BBC và Discovery. Bộ phim mô tả cuộc đời của Hoàng tử Tất-Đạt-Đa, quá trình Ngài thành Phật -- Đáng Giác Ngộ. Bộ phim còn giới thiệu những di chỉ khảo cổ liên quan đến cuộc đời của Đức Phật cũng như giáo lý của Người.

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.