Phóng sanh cứu mạng - phần 4/4

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1205 | 27-11-2010

Phóng sanh cứu mạng - phần 4/4

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Từ Huệ - Bến Tre, ngày 08/10/2008.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.