Phóng sinh cứu mạng (15/12/2013) - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1291 | 25-12-2013

Phóng sinh cứu mạng (15/12/2013) - TT.Thích Nhật Từ

Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 15/12/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-phong-sinh-cuu-mang-15122013-thich-n...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.