Phụng sự nhân sinh-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

701 | 25-09-2015

Phụng sự nhân sinh-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Phụng sự nhân sinh-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tuệ, Dresden, Đức, ngày 20/06/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/phapam/phung_su_nhan_sinh_20_06_2015.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.