Phụng sự Tam Bảo-TT.Thích Nhật Từ- www.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

951 | 09-09-2015

Phụng sự Tam Bảo-TT.Thích Nhật Từ- www.ChuaGiacNgo.com

Phụng sự Tam Bảo-TT.Thích Nhật Từ- www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Phước Bình, Bordeaux, Pháp, ngày 9/7/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-07-2015/phung-su-tam-bao.html

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.