Phước giữa đời - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1446 | 02-03-2013

Phước giữa đời - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Phước giữa đời
Pháp thoại do TT. Thích Nhật Từ Giảng tại nhà hàng chay Mandala, trong chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ 32, ngày 08/12/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,7031,Phuoc-giua-doi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.