Phước Hữu Lậu Là Gì - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

1145 | 05-03-2015

Phước Hữu Lậu Là Gì - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Phước hữu lậu là gì? do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Người làm phước với ước mong được hưởng phước về sau, đó là phước hữu lậu, còn trong vòng sanh tử luân hồi. Phước hữu lậu ví như tiền tiết kiệm, có khả năng giúp con người giàu sang, sung sướng, may mắn, bình yên nhưng hưởng phước này có ngày cũng cạn, cũng dứt. Khi đó, con người sẽ phải đền trả những nghiệp báo trước kia. Tu theo đạo Phật thì không nên cầu phước hữu lậu, vì phước hữu lậu là phước về danh và lợi. Qua bài giảng Phước hữu lậu là gì? Đại Đức Thích Phước Tiến giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Phước hữu lậu, để chúng ta có thêm hành trang trên con đường tu học Phật pháp.

http://phatphapungdung.com/phap-am/phuoc-huu-lau-la-gi-thich-phuoc-tien/...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.