Phước Lộc Thọ (29/06/2008) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

431 | 01-09-2016

Phước Lộc Thọ (29/06/2008) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Nhị Châu, Hà Nội, ngày 29-06-08.

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.