Phước sinh tịnh độ (15/08/2008) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

603 | 25-06-2016

Phước sinh tịnh độ (15/08/2008) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Phước Hải, Charlotte, NC, ngày 15-08-08.

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.