Phước Sinh Tịnh Độ - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1229 | 31-05-2011

Phước Sinh Tịnh Độ - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Phước Sinh Tịnh Độ - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hải - Hoa Kỳ, ngày 15/08/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1480,Phuoc-sinh-Tinh-do-A-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.