Phước Sinh Tịnh Độ - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1484 | 13-11-2012

Phước Sinh Tịnh Độ - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Phước Sinh Tịnh Độ - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hải, Charlotte, NC, ngày 15-08-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1481,Phuoc-sinh-Tinh-do-B-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.