Phương Pháp Chuyển Nghiệp - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1125 | 13-11-2012

Phương Pháp Chuyển Nghiệp - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Phương Pháp Chuyển Nghiệp - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Pháp Hoa - Australia, ngày 10/06/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,877,Phuong-phap-chuyen-nghiep-II.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.