Phương pháp nghiên cứu 01: Cách chọn đề tại nghiên cứu - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1213 | 16-08-2012

Phương pháp nghiên cứu 01: Cách chọn đề tại nghiên cứu - TT. Thích Nhật Từ

Phương pháp nghiên cứu 01: Cách chọn đề tại nghiên cứu - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6819,Phuong-phap-nghien-cuu-01-Cach...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.