Phương pháp niệm Phật (01/07/2008) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

532 | 29-06-2016

Phương pháp niệm Phật (01/07/2008) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Sủi (Đại Dương Sùng Phúc), Hà Nội, ngày 01-07-08.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.