Phương Pháp Niệm Phật - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1254 | 19-01-2013

Phương Pháp Niệm Phật - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Phương Pháp Niệm Phật - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Sủi (Đại Dương Sùng Phúc), Hà Nội, ngày 01-7-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2590,Phuong-phap-niem-Phat-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.