Phương Pháp Quy Nạp Nhân Quả Trong Hoằng Pháp - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

482 | 15-07-2016

Phương Pháp Quy Nạp Nhân Quả Trong Hoằng Pháp - TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh
Ngày 27-03-2006
Mời quí vị phật nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-3-4-nam-2006/phuong-phap...

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.