Phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ 2 - Sư Tăng Định

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

318 | 28-03-2017

Phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ 2 - Sư Tăng Định

Pháp thoại do Sư Tăng Định giảng trong khóa tu Thiền lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-03-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.