Phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ - Sư Tăng Định

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

832 | 28-02-2017

Phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ - Sư Tăng Định

Pháp thoại và thực tập thiền Tứ Niệm Xứ do Sư Tăng Định giảng trong khóa tu Thiền lần 1 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-02-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.