Phương tiện không phải là chân lý -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

323 | 25-05-2015

Phương tiện không phải là chân lý -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Phương tiện không phải là chân lý -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Kim Liên 1, Tiền Giang, ngày 28/09/2014
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.