Phương trời cao rộng - HT. Thích Thái Hòa - wWw.PhatAm.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1037 | 02-11-2011

Phương trời cao rộng - HT. Thích Thái Hòa - wWw.PhatAm.com

Giảng tại giới đàn Bồ Tát giới tại tu viện Quảng Hương Già Lam

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.