PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 17/04/2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

684 | 21-04-2016

PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 17/04/2016

Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 2
tổ chức tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/4/2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.