Phương trời thong dong 2: TT. Thích Thiện Minh

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

829 | 03-06-2016

Phương trời thong dong 2: TT. Thích Thiện Minh

Chương trình Phương Trời Thong Dong 2 với khách mời là TT. Thích Thiện Minh trong khóa tu Ngày An Lạc 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/05/2016.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.