Phương trời thong dong 3 - TT. Thích Bửu Chánh - 19-06-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

530 | 22-06-2016

Phương trời thong dong 3 - TT. Thích Bửu Chánh - 19-06-2016

Khóa tu Ngày An Lạc lần 4 tổ chức tại chùa Giác Ngộ với chủ đề:
Phương trời thong dong 3. Nhân vật: TT. Thích Bửu Chánh

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.