Phương trời thong dong 4 - TT. Thích Tâm Đức

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

597 | 21-07-2016

Phương trời thong dong 4 - TT. Thích Tâm Đức

Chương trình Phương trời thong dong 4 với khách mời là TT. Thích Tâm Đức trong khóa tu Ngày An Lạc lần 5 dành cho người lớn tuổi tổ chức tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/07/2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.