Quả Báo Nhãn Tiền (English Subtitle) Fruit Before One’s Eyes - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

552 | 15-03-2017

Quả Báo Nhãn Tiền (English Subtitle) Fruit Before One’s Eyes - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Quả Báo Nhãn Tiền (English Subtitle) Fruit Before One’s Eyes" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hương Lan (Hà Nội) ngày 04/04/2016 (27/02/Bính Thân). Và được phụ đề tiếng Anh
Các bài giảng khác của thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.