Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện và Bồ Tát Quan Âm - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

278 | 10-12-2016

Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện và Bồ Tát Quan Âm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Giác Minh, Praha, cộng hòa Czech, ngày 15/07/2014. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-07-nam-2014/quan-am-thi-ki...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.