Quan điểm của Phật giáo về hiến tạng, mô và hiến xác - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

450 | 30-11-2016

Quan điểm của Phật giáo về hiến tạng, mô và hiến xác - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác cho y học tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-11-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.