Quán Nghiệp Cảm - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1425 | 22-04-2011

Quán Nghiệp Cảm - Thích Nhật Từ

Quán Nghiệp Cảm. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Pháp Hoa - Australia, ngày 08/06/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,873,Quan-nghiep-cam.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.