Quán nghiệp duyên - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1455 | 17-02-2013

Quán nghiệp duyên - Thích Nhật Từ

Quán nghiệp duyên. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Pháp Hoa - Australia, ngày 08/06/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,872,Quan-nghiep-duyen.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.