Quán Niệm Về Xuân - phần 2/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1255 | 07-12-2010

Quán Niệm Về Xuân - phần 2/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 08/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3304,Quan-Niem-Ve-Xuan.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.