Quán Niệm Về Xuân - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1033 | 05-02-2013

Quán Niệm Về Xuân - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Quán Niệm Về Xuân - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 08/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3304,Quan-Niem-Ve-Xuan.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.