Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh 4-11 - Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
HT Tịnh Không

1011 | 13-12-2012

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh 4-11 - Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương

Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gvjg9j2Pxn6zJe56gGYhPHX
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương 4-11
- Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng
- Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc (Tháng 9-1992)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.