Quay đầu là bờ - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1183 | 10-01-2013

Quay đầu là bờ - Thích Nhật Từ

Quay đầu là bờ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trại Giam K20 - Huyện Giồng Trôm - Tỉnh Bến Tre, ngày 05/02/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1164,Quay-dau-la-bo.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.