Quay Về Và Hướng Thượng - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1110 | 18-03-2012

Quay Về Và Hướng Thượng - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Quay Về Và Hướng Thượng - Thích Nhật Từ - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Ni viện Long Hoa, Long An, ngày 23-01-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây:http://tusachphathoc.com/media/#Play,1840,Quay-ve-va-huong-thuong-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.