Quay Về Và Hướng Thượng - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

984 | 11-03-2011

Quay Về Và Hướng Thượng - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Quay Về Và Hướng Thượng - Thích Nhật Từ - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Ni viện Long Hoa, Long An, ngày 23-01-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây:http://tusachphathoc.com/media/#Play,1841,Quay-ve-va-huong-thuong-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.