Quốc thái dân an (01/06/2008) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

404 | 29-06-2016

Quốc thái dân an (01/06/2008) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 01-06-08.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.