Quốc thái dân an - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1364 | 24-02-2012

Quốc thái dân an - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Quốc thái dân an - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 01-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1380,Quoc-thai-dan-an-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.