Quy y Tam Bảo - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

480 | 19-08-2016

Quy y Tam Bảo - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong lễ quy y Tam Bảo nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu 2016 tại chùa Giác Ngộ

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.