Quyết nghi về ăn chay - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1238 | 22-04-2011

Quyết nghi về ăn chay - Thích Nhật Từ

Quyết nghi về ăn chay - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-04-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1903,Quyet-nghi-ve-an-chay.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.