Quyết nghi về ngoại cảm và cõi âm - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1383 | 05-03-2013

Quyết nghi về ngoại cảm và cõi âm - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Quyết nghi về ngoại cảm và cõi âm - Thích Nhật Từ - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 25-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1874,Quyet-nghi-ve-ngoai-cam-va-coi...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.