Quyết nghi về tứ vô lượng tâm và ngoại cảm - Thích Nhật Từ - Phần 3/3

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1227 | 18-12-2012

Quyết nghi về tứ vô lượng tâm và ngoại cảm - Thích Nhật Từ - Phần 3/3

Quyết nghi về tứ vô lượng tâm và ngoại cảm - Thích Nhật Từ - Phần 3/3. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đuốc Tuệ - Hoa Kỳ, ngày 29/07/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2000,Quyet-nghi-ve-tu-vo-luong-tam-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.