Rắn thần & Rắn độc - TT.Thích Nhật Từ - tusachphathoc.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1261 | 11-03-2013

Rắn thần & Rắn độc - TT.Thích Nhật Từ - tusachphathoc.com

Bài pháp thoại: Rắn thần & Rắn độc do TT.Thích Nhật Từ giảng tại cơ sỡ sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu phường 2, Quận Phú Nhuận) ngày 09.02.2013 - www.tusachphathoc.com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.