Rũ bỏ trói buộc (08/08/2007) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

222 | 30-06-2016

Rũ bỏ trói buộc (08/08/2007) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Phước Hải, Charlotte, NC, ngày 08-08-07.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.