Rũ Bỏ Trói Buộc - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1497 | 02-01-2013

Rũ Bỏ Trói Buộc - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Rũ Bỏ Trói Buộc - Thích Nhật Từ - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hải - Hoa Kỳ, ngày 08/08/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2012,Ru-bo-troi-buoc-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.