Rừng Giác Ngộ - TT.Thích Nhật Từ - tusachphathoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1264 | 18-02-2013

Rừng Giác Ngộ - TT.Thích Nhật Từ - tusachphathoc.com

bài pháp thoại: Rừng Giác Ngộ - do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Phật Lâm, Bình Thuận, ngày 15/12/2012 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7025,Rung-giac-ngo.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.