Sám Hối Có Hết Tội Không - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

335 | 17-05-2017

Sám Hối Có Hết Tội Không - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu - Sám Hối Có Hết Tội Không
Thuyết giảng tại: Chùa Hoằng Pháp (Úc Châu), ngày 27/03/2017
Những bài giảng khác của Thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.