Sáu Ba La Mật - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1440 | 16-08-2012

Sáu Ba La Mật - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Sáu Ba La Mật - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại tịnh xá Ngọc Luật, Tiền Giang, ngày 06/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6738,Sau-Ba-La-Mat.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.