Sinh Hoạt và Hướng Dẫn Ngồi Thiền trong khóa tu 67 - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thể loại: 
Video

440 | 05-07-2016

Sinh Hoạt và Hướng Dẫn Ngồi Thiền trong khóa tu 67 - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Hướng dẫn ngồi thiền, thực tập ngồi thiền, cách ngồi thiền - Thầy Thích Phước Tiến 2016
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien
► Google+:
http://bit.ly/plusphatphapungdung
► Twitter:
http://bit.ly/twitterthichphuoctien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.